AD yiyo sarante
Yiyo sarante - pirata (salsa) (2012)
Yiyo sarante yiyo sarante û tierra mala
Yiyo sarante - tres semanas (salsard.com) 2014
Yiyo sarante pirata
Yiyo sarante - hey
Preguntale
Yiyo sarante el dolor
Yiyo sarante - pirata
Tierra mala
Pirata
Quedate
Vete con el otro
Yiyo sarante - pirata
Pirata - yiyo sarante
Yiyo sarante la maldita primavera
Maldita primavera- yiyo sarante
Yiyo sarante - un hombre normal
Yiyo sarante - la maldita primavera
Yiyo sarante - nos engañamos los dos
Yiyo sarante - tres semanas
Yiyo sarante-nos engañamos los dos (ltp)
Yiyo sarante - nos engañamos los dos 2013
Yiyo sarante - eres pasado (salsard.com)2014
Yiyo sarante - te olvidare (salsard.com)2015
Yiyo sarante - mala suerte (salsard.com)2014
Yiyo sarante - un hombre normal (salsard.com)
Yiyo sarante vs david kada salsa mix
Yiyo sarante - hoy no es ayer (salsard.com)2015
Yiyo sarante - la maldita primavera ( salsa 2012 )
Yiyo sarante - ya no me importas (salsard.com)2014
Yiyo sarante - maldita primavera (www.latablamusic.com)
Yiyo sarante - tres semanas (salsa) (2014) (www.flowlatin.net)
Yiyo sarante - lo que un dia fue no sera (2013) @conguerord.com @josemambo.com