Yiyo sarante - pirata
Yiyo sarante - pirata (salsa) (2012)
Yiyo sarante yiyo sarante û tierra mala
Yiyo sarante pirata
Yiyo sarante - hey
Yiyo sarante - dime
Preguntale
Tierra mala
Pirata
Quedate
Vete con el otro
Yiyo sarante - tierra mala
Pirata - yiyo sarante
Yiyo sarante-quedate konklase.
Yiyo sarante la maldita primavera
Yiyo sarante - un hombre normal
Yiyo sarante - la maldita primavera
Yiyo sarante - tres semanas
Yiyo sarante - adicto (www.lacoquillita.com)
Yiyo sarante - rompere (www.lacoquillita.com)
Yiyo sarante - tres semanas (salsard.com)2014
Yiyo sarante vs david kada salsa mix
Yiyo sarante - un hombre normal (salsard.com)
Yiyo sarante - tierra mala (www.sbmnation.com)
Yiyo sarante - en bandolera (lacoquillita.com)
Yiyo sarante - preguntale (www.superhitsrd.com)
Yiyo sarante - eres pasado (www.lacoquillita.com)
Yiyo sarante - tierra mala (www.latablamusic.com)
Yiyo sarante - la maldita primavera ( salsa 2012 )
Yiyo sarante - un hombre normal (www.lacoquillita.com)
Yiyo sarante - maldita primavera (www.latablamusic.com)
Yiyo sarante - nos engañamos los dos (www.lacoquillita.com)
Yiyo sarante - lo que un dia fue no sera (2013) @conguerord.com @josemambo.com