Yiyo sarante - pirata
Yiyo sarante - pirata (salsa) (2012)
Yiyo sarante yiyo sarante û tierra mala
Yiyo sarante pirata
Yiyo sarante - hey
Yiyo sarante - dime
Yiyo sarante - adicto
Preguntale
Tierra mala
Pirata
Quedate
Dime
Vete con el otro
Yiyo sarante - tierra mala
Pirata - yiyo sarante
Yiyo sarante - se que te amare
Maldita primavera- yiyo sarante
Yiyo sarante la maldita primavera
Yiyo sarante - un hombre normal
Homenaje a willie gonzalez
Yiyo sarante - la maldita primavera
Yiyo sarante - tres semanas
Yiyo sarante-nos engañamos los dos (ltp)
Yiyo sarante - eres pasado (salsard.com)2014
Yiyo sarante - mala suerte (salsard.com)2014
Yiyo sarante - un hombre normal (salsard.com)
Yiyo sarante vs david kada salsa mix
Yiyo sarante - tres semanas (salsard.com) 2014
Yiyo sarante - tierra mala (www.latablamusic.com)
Yiyo sarante - ya no me importas (salsard.com)2014
Yiyo sarante - la maldita primavera ( salsa 2012 )
Yiyo sarante - maldita primavera (www.latablamusic.com)
Yiyo sarante - lo que un dia fue no sera (2013) @conguerord.com @josemambo.com